2017

‘حجارة بتحكي: قصر الليدي كوكران سرسق’ (Stones Speak: Lady Cochrane’s Sursock Palace).

An interview with May Abboud Abi Akl. Télé-Liban. April, 2017.